Jak stworzyć komunikat językowy, by spełnił swoją funkcję?

Nad tym problemem często pracują sztaby specjalistów. Bez wątpienia najważniejszy jest odpowiedni dobór środków językowych oraz czytelność przekazu. To właśnie te czynniki sprawiają, że słowo oddziałuje na rzeczywistość pozajęzykową – przekonuje odbiorcę, bawi, zmusza do refleksji... Posługiwanie się piękną i poprawną polszczyzną jest również ważnym elementem wizerunku – wpływa na to, jak postrzegają nas inni, oraz na osiągane przez nas cele.

Jak stworzyć komunikat językowy, by spełnił swoją funkcję?

Zakres działania firmy IN VERBO oddaje jej nazwa. Krąg naszych zainteresowań zawiera się właśnie „w słowie” – zarówno pisanym, jak i wypowiadanym. Jego najwyższa jakość jest naszą ambicją. Zajmujemy się opracowywaniem redakcyjnym, korektą, piszemy teksty reklamowe, doradzamy i organizujemy szkolenia w zakresie poprawnej polszczyzny oraz wizerunku.

 

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich firm, instytucji i osób, które:

 

  • są świadome wartości i siły słowa w codziennej komunikacji,
  • uznają poprawność językową za ważny element wizerunku,
  • pragną powierzyć profesjonalistom zmaganie się z zawiłościami poprawnej polszczyzny,
  • potrzebują nośnych tekstów reklamowych i materiałów promocyjnych,
  • chcą podnieść swoje kompetencje językowe i perswazyjne.

 

Swoim klientom gwarantujemy najwyższą jakość wykonania powierzonych zadań, dochowanie tajemnic firmowych i handlowych, terminowość oraz współpracę w przyjaznej atmosferze.